+46 (0)70-753 49 39

INTEGRITETSPOLICY

CRAFT STUDIO arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, CRAFT STUDIO SWEDEN AB (”CRAFT STUDIO”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att skapa och hantera ditt personliga konto på CRAFT STUDIO
• För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster
• För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
• För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger
• För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online
• För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller
• För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
• För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online
• För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
• För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss genom att maila shop@craftstudio.se.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför CRAFT STUDIO SWEDEN AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, eventuella mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

Cookies
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. CRAFT STUDIO använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren.

Länkar
Webbplatsen www.craftstudio.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

Bolagsinformation
CRAFT STUDIO SWEDEN AB Stråkvägen 41 187 34 Täby Sverige

Telefon: +46 (0)7 766 78 31
E-post: mail@craftstudio.se

Organisationsnummer: 559060-9151

2018-04-01